Εξωτ. στροφές
Μάθαμε τις εσωτερικές στροφές (δεξιά στροφή, αριστερή στροφή, διπλή στροφή). Τώρα θα μάθουμε τις εξωτερικές στροφές.

Αν και το λέει στο βίντεο, να το τονίσουμε άλλη μια φορά ότι ο καβαλιέρος για να σταματήσει την ντάμα στο 3 χρησιμοποιεί τον πήχυ του.