Προοδευτική δεξιά στροφή
Σήμερα θα μάθουμε την "προοδευτική δεξιά στροφή" ή αλλιώς προοδευτική στροφή με φορά όπως η φορά των δεικτών του ρολογιού.