Προοδευτική αριστερή στροφή
Σήμερα θα μάθουμε την "προοδευτική αριστερή στροφή" ή αλλιώς προοδευτική στροφή με φορά  αντίθετη με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.