Κίνηση χεριών
Καλά τα βήματα και οι καινούργιες φιγούρες αλλά πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο στιλ. Πρώτο βίντεο για τις ντάμες, για το πως να κινούν τα χέρια τους όταν κάνουν "cross body lead" (L.A. salsa )ή όπου αλλού μπορεί να εφαρμοστεί.