Βασικό βήμα ζευγάρι
Σήμερα θα δούμε πως ένα ζευγάρι κάνει μαζί το "βασικό βήμα" στην L.A Salsa. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε ξεχωριστά πως είναι το βασικό βήμα του καβαλιέρου και της ντάμας: